ARGESİS HAKKINDA

Ar-Ge ve eğitim çalışmalarında hedeflenen faydalara ulaşabilmenin, yenilikler üretebilmenin yolu öncelikle inovatif bir örgüt kültürüne sahip olmaktan ve uygun Ar-Ge stratejileri ve stratejiye uygun Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri oluşturmaktan geçmektedir.

Bu proje öncesinde gerçekleştirilen ön çalışmalarda EÜAŞ'ın ARGE çalışmalarını etkin bir biçimde yönlendirebilmesi için bir ARGE yönetim sistemine sahip olması gerektiği anlaşılmıştır. Şirketimiz onlarca üretim tesisi işletmekte ve süreçlerin doğası gereği işletme, bakım problemleri ile karşı karşıya gelinmektedir. Bu problemlerin çözümü için dış kaynaklardan yüksek ücretler ödeyerek hizmetler ve sistemler satın alınmaktadır. Bu hizmet ve sistemlerden bazılarının iç kaynaklarla çok daha az maliyetlerle gerçekleştirilmesi mümkündür. EÜAŞ bünyesinde mühendislik hizmetlerine ihtiyaç duyan ve Ar-Ge amacıyla kullanılabilecek üretim tesislerinde üretimi aksatmayacak şekilde Ar-Ge faaliyetleri icra edilmesi mümkündür.

Buradan hareketle EÜAŞ’a has bir Ar-Ge sistemi (ARGESİS) oluşturulmasına karar verilmiş ve 26.03.2019 tarih ve 42974 sayılı Genel Müdürlük oluru ile Ar-Ge Yönetim Sistemi (ARGESİS) projesi başlatılmıştır.

Bu proje ile; EÜAŞ bünyesinde Ar-Ge yönetim sistemi oluşturulmuş, Şirketimizin yapacağı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının bir sistem dâhilinde yönetilmesinin sağlanması ve kurumsal Ar-Ge kültürünün oluşturulması hedeflenmiştir. Aşağıda sıralanmış olan Ar-Ge Sistem bileşenleri belirlenerek çalışmalara başlanmıştır.

 • Proje Yönetimi
 • Proje Başvuru Tasarımı
 • Proje Değerlendirme Kurulu ve Çalışma Esasları
 • Proje Yürütme Sistemi Tasarımı
 • Proje Sonlandırma İşlemleri Tasarımı
 • Proje Eğitim ve Teşvik İşlemleri Tasarımı
 • Proje Lojistik Destek Süreçleri Tasarımı
 • EÜAŞ ARGESİS Web Portalı Tasarımı
 • Stratejik Ar-Ge Konularının Belirlenmesi ve Bütçe Tasarımı
 • ARGESİS Sistem Prosedür, Talimat, Yönetmelik Tasarımı
 • Ar-Ge Müdürlüğü Reorganizasyon Tasarımı
 • ARGESİS Tanıtım Tasarımı

Şirketimiz faaliyet alanı ve ihtiyaçları ile ilgili güncel ve stratejik Ar-Ge konuları Akademik ve Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenmiştir. EÜAŞ bünyesinde gerçekleştirilmesi muhtemel Ar-Ge faaliyetlerinin kolayca yönetilebilmesi ve taraflarla iletişimin etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla ARGESİS WEB Sitesi 2020 yılı Şubat ayı itibariyle devreye girmiştir. ARGESİS Yönetim sisteminin işletilmesi faaliyetleri Başkanlığımızca sürdürülmekte olup Kurumsal Ar-Ge kültürünün oluşması için çalışmalarımız devam etmektedir.